SMOLE

SMOLE

Širok asortiman naših smola ima za ulogu da odgovori na sve tražene zahteve, kako fizičko-mehaničke karakteristike proizvoda, tako i specifične tehnike u samoj preradi. Poliesterske, vinilesterske, i smole bisfenol A, idealne su za primenu u nautici, autograni, elektro industriji, pri izradi sanitarnih proizvodima, ravnih površina, izrdi kalupa, dugmadi, izradi proizvoda opšte namene kao i u mnogim drugim aplikacijama. Smole se mogu prerađivati ručnim nanošenjem, nanošenjem sprejom, pultruzijom, namotavanjem, RTM, kontinuiranim laminiranjem, SMC, BMC, itd.

Poliesterske smole

Vodootporne Smole

Vodootporne Smole odgovaraju zahtevima slabijih hemijskih sredina i imaju najširu primenu od svih smola u ponudi. Zahvaljujući raznim modifikacijama, uz veoma dobre osobine (otpornosti na temperaturu i otpornost na mehaničke sile) dobile su i epitet ‘smola opšte namene.’ Kontaktirajte nas i pronađite tip smole koja najviše odgovara vašim potrebama.
Tehničke informacije o vodootpornim smolama možete preuzeti OVDE.

Kiselootporne Smole

Kiselootporne Smole odgovaraju zahtevima zaštite od agresivnijih hemijskih sredina i gde je potreban dodir sa prehrambenim proizvodima ili pijaćom vodom.
Tehničke informacije o kiselootpornim smolama možete preuzeti OVDE.

Smole za Solid Surface

Smole za Solid Surface tehnologiju su formulisane tako da u sebi sadrže neopentil glikol koji površini daje vosok sjaj i veoma visoku otpornost na abraziju i ne predviđa upotrebu želkota kao završnog sloja.
Tehničke karakteristike smole za solid surface možete preuzeti OVDE.

Samogasive Smole

Samogasive Smole su smole koje u sebi sadrže punioce takve da daju smoli osobine samogasivosti što omogućava proizvodnju gotovih proizvoda koji zahtevaju ovu veoma specifičnu osobinu. Izrada proizvoda poput elektro ormarića, unutrašnjih delova ambulantnih ili durgih vozila, ili sedišta na sportskim stadionima ne mogu se ni zamisliti bez ove smole.

Vinil Esterske Smole

Vinil Esterske Smole

Vinil Esterske Smole odgovaraju zahtevima najagresivnijih hemijskih sredina ali i mehaničkim i temperaturnim uticajima na koje ostale smole ne mogu odgovorite. Ove smole sa raznim modifikacijama moguće je preraditi svim vrstama tehnologiji za preradu komozita. Za više informacija kontaktirajte nas.
Tehničke informacije o vinil esterkim smolama možete preuzeti OVDE.

Smole za alate

Smole za alate su specijalno formulisane hibridne smole koje sadrže vinil esterske i poliesterske smole, u odnosu koji daje odlična fizičko-mehaničko-hemijska svojstva takva da odgovaraju izradi jako kvalitetnih alata. U sebi sadrže punioc koji omogućava takozvano ‘nulto’ skupljanje pri izradi. Smole imaju dobru otpornost na abraziju kao i na povišene temperature. Ono što je jako važno za ovu smolu jeste da zahteva jako kratko vreme od izrade alata do njegovog unošenja u proizvodnju i upotrebu.
Tehničke karakteristike smole za alate možete preuzeti OVDE.

Epoksidne smole

Epoksidne smole

Epoksidne smole, sa širokim poljem primene, odgovoriće i najzahtevnijim potrebama za izradu finalnih proizvoda i kalupa u nautičkoj, auto, transportnoj, građevinskoj i drugim industrijama. Za više informacija pozovite nas.
Tehničke informacije o epoksidnim smolama možete preuzeti OVDE.

Silikonska guma za klupe

Silikonska guma za klupe – dvokomponentni polukondenzaciona silikonska guma koja se preporučuje za izradu fleksibilnih, samoodvajajućih kalupa srednje komplikovanih oblina. Silikonska guma ima dobru elastičnost, srednju tvrdoću i jako malo dimenziono skupljanje. Tehničke specifikacije možete preuzeti OVDE.

Silikonska guma za kalupe

Silikonska guma za kalupe

Silikonska guma za kalupe – dvokomponentni polukondenzaciona silikonska guma koja se preporučuje za izradu fleksibilnih, samoodvajajućih kalupa srednje komplikovanih oblina. Silikonska guma ima dobru elastičnost, srednju tvrdoću i jako malo dimenziono skupljanje. Tehničke specifikacije možete preuzeti OVDE.